Voor klanten

Bij Upstream Crew bent u aan het juiste adres voor binnenvaart personeel. De binnenvaart sector is wat we bedienen en dat is dus wat we doen. Geen andere focus dan binnenvaart én dat ziet u duidelijk terug in onze dienstverlening. Wat biedt Upstream Crew u als binnenvaart ondernemer:

  • Ervaren personeel
  • Tegen een uitermate aantrekkelijk en scherp tarief
  • Zekerheid over correcte afdracht van sociale lasten en belastingen
  • Goed pakket van verzekeringen inclusief
  • Voor bemanning een goed salaris (boven Nederlands en Duitse minimum loon)
  • Transport tot aan de loopplank (vrijwel iedere dag)
  • Rapportage naar Duitse overheid inzake MiLog
  • Eén duidelijke factuur per 4 weken (dus geen overbodig papierwerk).

Upstream Crew heeft een groot aantal matrozen, stuurlieden, machinisten en (aflos) kapiteins beschikbaar voor verschillende type binnenvaartschepen. Van droge lading, containers, tankers, duw -en sleepboten tot rijn cruise schepen. Allemaal met ervaring in de binnenvaart sector en kennis van Engelse of Duitse taal.

Alle bemanning is bij Upstream Crew in (vaste) dienst op Nederlandse contracten en voorwaarden opgesteld in de Engelse én Poolse taal zodat het voor onze werknemers ook goed begrepen wordt. Alle sociale lasten worden door ons afgedragen aan de Nederlandse Belastingdienst. U betaalt het deel voor sociale lasten en de BTW van onze rekening rechtstreeks bij de Nederlandse Belastingdienst via onze G-rekening.

De inkomstenbelasting van de bemanning wordt betaald in het woonland van de werknemer. Daarnaast zorgen wij, namens ons werknemers, voor een uitstekende verplichte ziektekostenverzekering van een grote Nederlandse verzekeraar. Deze ziektekostenverzekering hebben wij via Upstream Crew voor onze werknemers collectief afgesloten. De verzekering is op maat gemaakt voor Poolse werknemers en heeft bijvoorbeeld geen eigen risico. Daarnaast hebben wij voor al onze werknemers ook een verzekering voor invaliditeits- en overlijdens risico afgesloten.

Sociale lasten voor bemanning op binnenvaart schepen moeten, conform de EU verordening nr. 883/2004 én een extra overeenkomst gesloten tussen de Rijnoeverstaten (Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland), worden betaald in het vestigingsland van de scheepsexploitant.

Inkomstenbelasting dient conform het belastingverdrag tussen Nederland en Polen afgedragen worden in het woonland van de werknemer. De afdracht van de inkomstenbelasting is vaak een moeilijk punt omdat de regeling voor binnenvaart personeel (en ander internationaal werkzaam personeel) een uitzondering is op de standaard regel. Artikel 15.3 van het bilateraal verdrag stelt echter klip en klaar dat inkomsten belasting moet worden betaald in het woonland van de werknemer.